STEG FÖR STEG

En husombyggnad börjar alltid med ett programskede där vi tillsammans definierar ramarna för projektet. Alla önskedrömmar och behov rangordnas i betydelse så att de viktigaste sakerna alltid kommer med, andra om budgeten tillåter.

PROGRAM
SKISSER

Med hjälp av programmet börjar jag skissa olika rums/volymlösningar och vrida och vända på funktionerna för att få plats med alla era önskemål. Här finns det fortfarande stora möjligheter att ändra sig tills ni är helt nöjda med utformningen.

ATT SÖKA BYGGLOV
UPPMÄTNING

Det första steget med att ta fram korrekta bygglovhandlingar börjar med att jag gör en fullständig uppmätning och fotografering av det befintliga huset. På så sätt upptäcker jag tidigare gjorda tillägg eller rivningar som inte finns redovisade på gamla ritningar samt ifall det finns måttavvikelser.

3D-CAD

Nu bygger jag först en måttriktig 3D-modell av ert befintliga hus med hjälp av CAD. Därefter adderas alla nya tillägg till modellen. Sedan när modellen är klar kan vi tillsammans titta på resultatet i datorn, och gå runt i huset som i ett datorspel. Ändringar är fortfarande möjliga att göra.

RITNINGAR

När ni är nöjda med utseendet på det nya huset så är det dags att ta fram alla ritningar till bygglovansökan ur 3D-modellen. Det innebär att jag arbetar med att rita, texta, måttsätta och layouta samt rendera illustrationer och skriva tillhörande dokument.

FEEDBACK

Under arbetets gång är det lämpligt att låta göra avstämningar med en handläggare vid kommunen för att få viktiga synpunkter kring utformningen av huset och hur kommunen tolkar olika lagar.

ANSÖKAN

När alla dokument är klara och i ordning så skrivs en formell ansökan om bygglov och ritningar bifogas. Den skrivs under av er ifall ni står som byggherre för projektet, vilket är det normala. Ansökan skickas till kommunen som därefter har 10 veckor på sig att ge ett besked om godkännande eller avslag. Om risken för avslag föreligger ombeds ni att göra nödvändiga ändringar och därefter återkomma alternativt dra tillbaka er ansökan. Mindre ändringar kan ofta bli fallet och då träffas vi igen och diskuterar nya lösningar.