top of page

från skiss till nyckeln i handen

1. HEMBESÖK (utan kostnad)

Ett kostnadsfritt hembesök hos dig kan bli starten på att komma igång med drömprojektet. Då kan du i lugn och ro visa runt i huset och berätta om dina olika idéer och tankar. Jag kommer samtidigt berätta om hur det går till rent praktiskt i olika skeden, steg för steg, samt om ekonomi, tider och myndigheter. Förhoppningsvis vill vi arbeta vidare tillsammans efter vårt möte.

2. MASTER PLAN

Du kommer tillsammans med mig att planera och skriva ett program som blir din långsiktiga Master Plan för alla stora och små framtida byggprojekt. Till din hjälp kommer du att få ett dokument med frågor som väcker tankar och sår frön till idéer som du och dina närmaste i familjen behöver samtala och enas kring. 

3. UPPMÄTNING

Vid en om/tillbyggnad så inleds inventeringen med en fotografering av hus och trädgård samt en noggrann uppmätning av alla rum och fasader med lasermätare och tumstock. Detta arbete är nödvändigt för att skapa en digital referenskopia av ditt befintliga hus och ingår som en del i min kvalitetskontroll.

4. SKISSER

Tidiga skisser är det grundläggande kreativa designarbetet där vi tillsammans finner nya lösningar och prioriterar de olika önskemål och visioner som uttryckts i Master Planen. Det är här som projektet börjar ta ta konkret form.

 

Vid om/tillbyggnader går skissarbetet ofta relativt fort och tar sällan mer än 5-15 timmar, men ibland krävs mindre utredningar för att ge svar på mer komplexa problem.

Tekniska lampor

5. DIGITAL KOPIA

Med hjälp av gamla ritningar, fotografier och en noggrann uppmätning byggs en måttriktig digital 3D-kopia av det befintliga huset i datorn. Den sparas därefter i arkivet som referensmodell varifrån originaldata kan återanvändas vid händelse av designändringar i senare skeden av processen.

6. ARBETSMODELL

Den digitala 3D-kopian av huset utvecklas och byggs om enligt de önskemål och skisser som tagits fram tidigare i projektet. Nu gör vi en granskning tillsammans och ändrar vid behov utformningen. När du är nöjd med utseendet är det dags att börja arbeta med ritningar.

Grå yta

7. BYGGLOV

Det krävs tillstånd av kommunen för att ändra utseende och funktion på ett hus. Du kommer därför behöva skicka in en bygglovansökan samt det antal ritningar och illustrationer som beskriver det du vill göra. Dessa tar vi fram från 3D-arbetsmodellen.

Böjda rör

8. BYGGHANDLINGAR

När kommunen beviljat bygglovansökan är det dags att begära in offerter från olika entreprenörer som vill bygga. Ni behöver då måttsatta ritningar i större skala som beskriver hur projektet skall byggas i detalj inklusive alla materialval, färger, mönster m.m. De färdiga handlingarna skickas till kommunen för granskning samt bifogas avtalet med vald entreprenör.

bottom of page