top of page

teknisk rådgivning

INOM EL, VVS, KONSTRUKTION

ER

ENERGIRÅDGIVNING

Vid mitt hembesök så går vi tillsammans igenom huset från källare till vind och ser över förutsättningarna för olika energieffektiviseringar och hur de långsiktigt kan spara pengar, år efter år. Vi granskar din elförbrukning och jämför statistik mot normalanvändaren.

Energirådgivningen hjälper dig att fatta bättre beslut avseende investeringar i fastigheten.

IV

INJUSTERING VÄRMESYSTEM

Injustering av vattenflödet i husets radiatorer och/eller golvvärmesystem samt kalibrering av värmepumpens inställningar är mycket viktiga för att långsiktigt spara mycket pengar genom att minska elförbrukningen och samtidigt behålla värmekomforten.

Injusteringen görs bland annat med temperaturmätning och värmekamera för kontroll och finjustering. Återbesök följer upp resultaten.

VS

VÄRMESYSTEM

Det finns några olika typer av tekniska system för uppvärmning av hus. De har alla sina för- och nackdelar och beroende på dina förutsättningar kommer vissa att vara mer fördelaktiga än andra. Utifrån husets design planeras värmepump, förgreningar, vertikala stammar och ledningsdragningar på bästa sätt och redovisas på ritningar för enklare upphandling av ett modernt och uppkopplat värmesystem.

RM

RADONMÄTNING

Med hjälp av en radonmätare som du lånar under två veckors tid, kommer du att kunna läsa av uppmätta värden för senaste dygnet samt genomsnittet under de senaste sju dagarna. Den är flyttbar så du kan undersöka flera rum/våningar i huset.

Uppmätningen kommer att visa ifall det finns ett behov av åtgärder för att rena luften från den skadliga gasen.

DR

DRÄNERING

Ifall huset saknar dränering eller har ett gammalt system som behöver moderniseras så kan jag hjälpa dig att ta fram ritningsunderlag för enklare upphandling av ett optimalt system för att skydda huset mot fuktproblem i grunden/källaren samtidigt som den värmeisoleras.

Med värmekamera kan eventuella problem i grunden upptäckas som inte syns med blotta ögat.

TI

TILLÄGGSISOLERING

Isolering kan göras på olika sätt med olika materialval och konstruktioner beroende på husets förutsättningar och vald byggnadsdel. Isolering av källare, ytterväggar, vind och tak skiljer sig åt och det är viktigt att man har rätt kunskaper, speciellt när man renoverar gamla hus, vilket skiljer sig åt jämfört med när man bygger nytt.

Jag tar fram de ritningsunderlag som passar husets förutsättningar.

EB

EL/BELYSNING

Elsystemet är husets nervsystem och får alla elprylar att fungera. Vid renovering eller nybyggnation behövs ett förslag till grundläggande placeringar och dimensionering som är anpassad till huset design och funktioner.

 

Elcentraler, vägguttag, strömbrytare, billaddare, belysning, nätverksuttag m.m. samt ledningsdragningar redovisas på ritningar för enklare upphandling av elentreprenad.

VA

VATTEN/AVLOPP

Renoverar du källaren i ett äldre hus är det aktuellt att överväga ett stambyte om det inte är gjort de senaste 30 åren. Då kan du samtidigt passa på att installera ny golvvärme, flytta värmepump och liknande. Jag samordnar och planerar stam- och ledningsdragningar från kök, badrum, wc och golvbrunnar och redovisas på ritningar för enklare upphandling av entreprenad.

bottom of page